Prosimy o modlitwę za naszego Brata zmarłego 31 października 2022 roku

Marian Hanusek OP urodził się 10 października 1961 w Jabłonnej. Przed wstąpieniem do Zakonu ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszą profesję złożył 8 września 1986, sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjął 6 czerwca 1992. Po święceniach rozpoczął studia z teologii moralnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które zakończyły się uzyskaniem tytułu doktora teologii. W latach 1994-1995 przygotowywał się w Paryżu do wyjazdu na misje w Afryce, by przez kolejne trzy lata pracować Bertoua w Kamerunie. Od 1999 przez siedem lat pełnił funkcję dyrektora Sekretariatu Misyjnego. Był kapelanem mniszek w Södra Sandry w Szwecji (2008-2009), a następnie w Radoniach (2009-2012). W 2014 na rok powrócił do Szwecji, gdzie pracował w Lund. Kolejne lata spędził w klasztorach we Wrocławiu, w klasztorze św. Jacka w Warszawie i w Szczecinie. 31 października 2022 zmarł w Warszawie, gdzie spędził ostatnie tygodnie życia. Niech odpoczywa w pokoju!