Łukasz Detmer OP został mianowany na trzyletnią kadencję przełożonym na Jamnej

Dzisiaj o godzinie 10:30 odbyła się instalacja Łukasza Detmera OP na przełożonego klasztoru na Jamnej. Instalacja to obrzęd, który w naszym zakonie stanowi formalny moment objęcia nowego urzędu. W czasie wewnątrzklasztornej uroczystości br. Łukasz złożył na ręce Prowincjała, Łukasza Wiśniewskiego OP, publiczne wyznanie wiary i poprzez tradycyjny uścisk wymienił się znakiem pokoju z obecnymi braćmi dominikanami.

fot. Paweł Kozacki OP

Łukasz Detmer OP ma 36 lat i od 16 jest w zakonie. Przed przeprowadzką i podjęciem nowych obowiązków na Jamnej przez dłuższy czas mieszkał w Szczecinie, gdzie był duszpasterzem duszpasterstwa postakademickiego i pełnił funkcję prokuratora, czyli osoby odpowiedzialnej za finanse i utrzymanie klasztoru.

Dotychczasowym przełożonym klasztoru na Jamnej był Andrzej Chlewicki OP, który mieszka tam od 2001 roku. Z tym miejscem związany jest początku dominikańskiej obecności w Jamnej, czyli od 1992 roku.