Konferencja o przeorach konwentu dominikanów krakowskich w latach 1222–2022.

Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Następcy świętego Jacka. Przeorzy konwentu dominikanów krakowskich w latach 1222–2022 odbędzie się 24-25 listopada 2022 roku w Klasztorze Dominikanów w auli św. Tomasza z Akwinu na III piętrze budynku Kolegium Filozoficzno-Teologicznego. Wydarzenie jest organizowane przez Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie wraz z Katedrą Historii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.