Wiele lat wymagających studiów zwieńczone obroną na najwyższą notę

8 listopada 2022 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej z nauk biblijnych o. Jakuba Bluja OP w dominikańskiej École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Praca zatytułowana „Divine Mercy according to the book of Ben Sira (Sirach) in its Hebrew, Greek, and Syriac versions” (Miłosierdzie Boże według Księgi Syracha 15,11-18,14. Porównanie wersji hebrajskiej, greckiej i syryjskiej), została napisana pod kierunkiem prof. Jean-Sebastiana Reya z Université de Lorraine i prof. Paul-Marie Chango OP z École Biblique et Archéologique. W skład komisji wchodzili: jej przewodniczący, prof. Anthony Giambrone OP z École Biblique et Archéologique, prof. Núria Calduch-Benages z Pontificia Università Gregoriana, prof. Noam Mizrahi z Hebrew University of Jerusalem, prof. Claire Placial z Université de Lorraine i prof. Eshbal Ratson z Tel Aviv University.

W rozprawie doktorskiej o. Bluj zbadał temat miłosierdzia Bożego w hellenistycznej księdze Ben Sira, skupiając się na serii perykop Syr 15,11-18,14. Księga ta zachowała się w różnych formach tekstowych. Około dwie trzecie tekstu istnieje w języku hebrajskim, czyli języku oryginału. Większość zachowanych tekstów jest jednak znacznie późniejsza od oryginału. Ojciec Bluj zdecydował się na ambitny projekt, aby porównać trzy tradycje tekstu: hebrajską (manuskrypty z Kairu Genizah), grecką (LXX) i syryjską (Peszitta). Dzięki zastosowaniu metod krytyki tekstualnej, krytyki redakcyjnej i krytyki historycznej udało mu się pokazać, w jaki sposób wspomniane tradycje różnie rozumiały boskie miłosierdzie i jakie były przyczyny odmiennego pojmowania tego tematu. Przyznając o. Jakubowi tytuł doktorski, członkowie komisji podkreślili, że ocena końcowa niemogłaby być inna niż summa cum laude.

O. Jakub Bluj wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 2002 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. W latach 2011-2015 odbywał studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu kościelnego wyjechał do Jerozolimy, gdzie mieszkał i studiował do 2022 roku w tamtejszej dominikańskiej szkole biblijnej École Biblique et Archéologique. Obecnie mieszka w Krakowie. Ojcu Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!