Obrona miała miejsce 22 listopada w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

We wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, o. Błażej Matusiak obronił rozprawę doktorską z muzykologii. Praca zatytułowana Traktat De musica Hieronima de Moravia jako dominikańska summa muzyki została napisana pod opieką prof. dr hab. Elżbiety Witkowskiej-Zaremby.

Rozprawa doktorska stanowi pierwsze kompletne opracowanie w języku polskim dzieła XIII-wiecznego dominikanina. Hieronim z Moraw mieszkał w klasztorze św. Jakuba w Paryżu, gdzie – inspirowany współczesnymi mu teologami dominikańskimi – stworzył sumę wiedzy muzycznej, obejmującą zarówno wykład z teorii muzyki, jak i zasady dydaktyki muzycznej, kompozycji i wykonania chorału gregoriańskiego. Stanowi zatem ważne źródło na temat śpiewu dominikańskiego w samych początkach istnienia Zakonu. Ojciec Błażej Matusiak poddał tekst gruntownej analizie, wykazując między innymi, że powstania traktatu nie należy wiązać z reformą liturgii dominikańskiej w 1254 roku, oraz polemizując z niedawną hipotezą o szkockim pochodzeniu Hieronima.

O. Błażej Matusiak do Zakonu wstąpił w 1995 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku. Przed Zakonem ukończył studia z filologii klasycznej. Od lat rozwija pasje muzykologiczne, których owocem była książka Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki oraz seria artykułów poświęconych Hildegardzie z Bingen i Hieronimowi z Moraw. Obecnie mieszka w czeskiej Pradze, gdzie opiekuje się polską parafią.