22 października o godz. 17.05 zmarł w Warszawie o. Władysław (Edward) Kaczyński, dominikanin, w latach 1993-2002 rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie. Prosimy o modlitwę za naszego brata!

Urodził się 1 września 1937 roku w Trzciance. Na chrzcie otrzymał imię Edward. Po maturze wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, przyjmując imię Władysław. W 1958 roku złożył pierwszą profesję zakonną, a trzy lata później – śluby wieczyste. 11 czerwca 1964 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk kard. Karola Wojtyły.

Swoje życie zakonne poświęcił głównie pracy naukowej. W 1970 roku obronił doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Przez trzy kadencje był na tej uczelni dziekanem wydziału teologicznego, a w latach 1993-2002 rektorem. Głównym przedmiotem jego badań była teologia moralna i biblijna – studiował również Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i w dominikańskiej École Biblique et Archéologique w Jerozolimie.

Był przewodniczącym. Komitetu Rektorów Papieskich Uniwersytetów i Ateneów Rzymskich, wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół Św. Tomasza dla Europy Środkowowschodniej oraz Rzymskiej Unii Bibliotek Kościelnych; konsultorem Kongregacji do spraw Duchowieństwa, Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, Kongregacji do spraw Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, Kongregacji Nauki Wiary.

W 1998 roku ówczesny generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Timothy Radcliffe nadał mu tytuł mistrza świętej teologii. To najwyższy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim przez Generała za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2009 roku o. Kaczyński wrócił na stałe do Polski i zamieszkał na Służewie. Przez ostatnie lata z powodu choroby był pod opieką warszawskiego Centrum Alzheimera. Wydał ponad 150 publikacji naukowych. W roku 2008 nakładem Instytutu Wydawniczego PAX ukazały się „Moje spotkania z Janem Pawłem II”, a rok wcześniej w tej samej oficynie wydano zbiór studiów „Prawda – dobro – sumienie”.