Ponad 180 osób spotkało się w Mohylewie na szóstym Kongresie Różańcowym.

Szósty Kongres Różańcowy w Mohylewie odbył się 1 października 2022. Wzięło w nim udział ponad 180 uczestników. Honorowym gościem był Abp Józef Staniewski. Gospodarzem tego wydarzenia, które odbyło się w katedrze mohylewskiej jest już od wielu lat bp Aleksander Jaszewski, który wspiera dominikanów w przeprowadzeniu Kongresu. Tradycyjnie zostały wygłoszone cztery konferencje, które wiązały się z tegorocznym tematem: Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.

S. Anna Sudujko CHR, jadwiżanka wawelska, przedstawiła postać św. Jadwigi królowej.

Siostra Daria Jeutuchouskaja  FMA, salezjanka, skomentowała trzy listy św. Jana Pawła II, mianowicie list do dzieci, list do młodzieży i list do kobiet.

Pan Dzianis Sieradzin, kontynuował przedstawianie myśli św. Jana Pawła II omawiając listy do rodzin, osób w podeszłym wieku i artystów.

Czwarta konferencja przedstawiona podczas Kongresu dotyczyła dialogu teologicznego, jaki na łamach dominikańskiego miesięcznika „W Drodze” prowadził przez wiele lat z czytelnikami, wybitny współczesny teolog o. Jacek Salij OP. Pani Natalia Waszczenka ОРs przedstawiła kilka wybranych tematów w kontekście wezwania do nawrócenia i budowania Królestwa Bożego.

Mały zarys tematów omawianej podczas Kongresu, zawarty został w trzech książkach, które wszyscy obecni na Kongresie otrzymali w pakiecie uczestnika. Książki, dzięki wysiłkowi wydawnictwa Pro Christo, pozwolą uczestnikom kongresu kontynuować spotkanie ze św. Jadwigą, św. Janem Pawłem II i z bogactwem apologetycznej myśli o. Jacka Salija OP. Książki są do nabycia w wydawnictwie Pro Chrsito.

Nieodłącznym elementem kongresu był odmówiony wspólnie różaniec przed Najświętszym Sakramentem z dopowiedzeniami. Na zakończenie Kongresu odbyła się uroczysta Msza św. której przewodniczył Metropolita Mińsko – Mohylewski Abp Józef Staniewski, w towarzystwie biskupa Aleksandra Jaszewskiego. W  koncelebrze uczestniczyło 14 kapłanów.

Kongres wymagał wielu wysiłków, i jest świadectwem tego, że można liczyć na pomoc i wsparcie na wielu płaszczyznach wielu osób dobrej woli, za co niech będzie chwała naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi i wdzięczność Maryi, Królowej Różańca Świętego.

Warto dodać, że św. Jadwiga królowa, jest patronką dominikańskiej parafii w Mohylewie i w związku z tym, wynikła potrzeba ukazania tej wyjątkowej świętej, jako osoby, która nieustannie nawraca się, głosząc Królestwo Boże innym. Marzeniem dominikanów jest, by w przyszłości powstało sanktuarium św. Jadwigi w Mohylewie. Po pierwsze dlatego, że jako jedyna na terytorium Białorusi, właśnie dominikańska parafia, ma św. Jadwigę jako patronkę. Po drugie, Władysław Jagiełło, jej mąż, ofiarował Jadwidze Mohylew i przylegające do niego tereny w prezencie ślubnym. W związku z tym jej kult na tym miejscu wydaje się być uzasadniony nie tylko historycznie, ale i jako wzór dla współczesnych katolików do nawrócenia się i głoszenia Bożego Królestwa. Po trzecie, licząc na jej królewski gest i na jej ducha służby jakim wykazywała się w swym ziemnym życiu, ufamy, że będąc w niebie, jej szczodrość i miłość nie zmniejszyła się, ale wzrosła, a w związku tym zaproszenie do modlitwy przez jej wstawiennictwo i świadectwo łask, jakie spodziewamy się , wyprosi u Boga, mogą być przyczynkiem do większej przyjaźni ze świętą królową.

Roman Schulz OP