Zapraszamy wszystkich Braci, Mniszki, Siostry ze zgromadzeń dominikańskich, Świeckich dominikanów, Osoby z kręgu naszych duszpasterstw i klasztorów do dziękczynienia za drogę św. Dominika, za 800 lat dla Kościoła w Polsce.

Bracia i Siostry,

chcemy podziękować Bogu za dar 800-letniej obecności i posłania Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce. Mamy świadomość, że jesteśmy zaledwie częścią wielkiej historii wiary rodzącej się w pokoleniach naszych przodków, która jednak niezmiennie dokonywała się i dokonuje dzięki łasce przepowiadania Ewangelii i posłudze sakramentalnej. W roku Jubileuszu chcemy jako bracia kaznodzieje na nowo odnaleźć smak i świeżość początku i radość bycia posłanym. Szukają jej bracia, szukają całe wspólnoty. Będziemy prosić o nią, prosić Pana wszelkiego Słowa: „poślij mnie”, „poślij nas” dzisiaj, tak jak Ty chcesz.

W tej drodze nie chcemy być sami, chcemy to zrobić razem z Wami we wspólnocie dominikańskiej rodziny. Dlatego zapraszamy wszystkich Braci, Mniszki, Siostry ze zgromadzeń dominikańskich, Świeckich dominikanów, Osoby z kręgu naszych duszpasterstw i klasztorów do dziękczynienia za drogę św. Dominika, za 800 lat dla Kościoła w Polsce. Nasze święto będzie przede wszystkim dziękczynieniem, ale i prośbą o odwagę posłania. W naturalny sposób będzie to również okazja do spotkania i wzajemnego poznania się w różnorodności wspólnot i charyzmatów naszej dominikańskiej rodziny.

Będziemy świętować w Krakowie, w Bazylice i Klasztorze Świętej Trójcy 22 października 2022 r.

  • 10:30 rozpoczęcie – przywitanie, modlitwa, sprawy organizacyjne
  • 11:00 spotkanie z socjuszem Generała Zakonu, br. Florentino Bolo OP – o apostolstwie i posłaniu
  • 12:00 uroczysta Eucharystia, którą celebruje i słowo głosi br. prowincjał Łukasz Wiśniewski OP
  • modlitwa południowa
  • 13:30 obiad
  • 14:30 – 16:20 biesiada i krótkie prezentacje poszczególnych wspólnot/grup
  • 16:30 modlitwa rozesłania przy grobie św. Jacka.

Wśród gości specjalnych:

  • Jarosław Krawiec OP – „Odpowiedzialni: o wojnie na Ukrainie”
  • Siostry z Broniszewic – „Współczujący”
  • Mniszka – „Narodzeni w modlitwie”

Łukasz Wiśniewski OP, prowincjał

Paweł Klimczak OP, przeor krakowski

Tomasz Zamorski OP, organizator spotkania

*****

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą internetowego formularza. Pomoże to nam odpowiednio przygotować się do przyjęcia uczestników spotkania.

link zgłoszeniowy: https://forms.gle/jjhiyrgV5sw2HmXt7