W Tarnobrzegu odbędzie się sympozjum naukowe, mające przybliżyć historię tamtejszych dominikanów. Jest to wydarzenie zorganizowane z okazji 100-lecia istnienia parafii oraz 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.

27 września br. odbędzie się w Tarnobrzegu sympozjum naukowe:

TARNOBRZESCY DOMINIKANIE. W 100-LECIE POWSTANIA PARAFII.

Jest to wydarzenie organizowane przez Konwent Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega i jest jednym z wydarzeń roku jubileuszowego 100-lecia powstania tarnobrzeskiej parafii dominikańskiej oraz 800-lecia przybycia Zakonu Kaznodziejskiego do Polski. 

Podczas konferencji zostaną przedstawione relacje dominikanów z rodziną Tarnowskich na przestrzeni wieków, początki i dzieje Parafii, historia oraz symbolika obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Pośród prelekcji znajdzie się także wykład poświęcony architekturze kościoła oraz historii sióstr dominikanek z Wielowsi, ich związku z tarnobrzeskimi dominikanami i rodziną Tarnowskich.

Wykłady będą miały miejsce w Zamku Tarnowskich oraz w kościele klasztornym OO. Dominikanów w Tarnobrzegu według następującego planu:

ZAMEK TARNOWSKICH

9:00 – rozpoczęcie

9:30 – 12:15 

– Początki i dzieje Parafii dominikańskiej w Tarnobrzegu (dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR) 

– Konwent Dominikański a Panowie Dzikowscy (dr hab. Anna Szylar, prof. uczelni)

– Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Wielowsi (s. mgr Kazimiera Korzeniewska OP)

KOŚCIÓŁ KLASZTORNY OO. DOMINIKANÓW

14:20 – rozpoczęcie 

14:30 – 16:45 

– Kościół i klasztor dominikanów w Tarnobrzegu (mgr Jerzy Zub)

– Cudowny obraz Matki Bożej Dzikowskiej (mgr Dominik Komada)

– Dzików jako ośrodek maryjny (o. mgr lic. Marek Miławicki OP)

18:00 – Msza św. na zakończenie pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza,
homilia: Prowincjał Łukasz Wiśniewski OP

Konferencja będzie transmitowana:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Tarnobrzescy dominikanie wraz z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega 

Więcej informacji: www.tarnobrzeg.dominikanie.pl/konferencja