Informacje dotyczące aktualnego statusu br. Pawła M.

W związku z ukazaniem się wiadomości o wydaniu wyroku sądowego wobec br.

Pawła M., informuję, że br. Paweł M. przebywa nadal w areszcie śledczym.

Równolegle i niezależnie od sprawy w sądzie cywilnym, toczy się

postępowanie kanoniczne i czekamy na werdykt Stolicy Apostolskiej.

Łukasz Wiśniewski OP

   prowincjał