W 2025 roku Kapituła Generalna Prowincjałów Zakonu Kaznodziejskiego odbędzie się w konwencie Trójcy Świętej w Krakowie.

Dzisiaj, 7 sierpnia, bracia zebrani na Kapitule Generalnej w Tultenango w Meksyku, zdecydowali, że następna kapituła generalna w 2025 r. odbędzie się w Krakowie.

Poprzednie kapituły generalne odbyły się w Azji (Biên Hoà) i Ameryce Południowej (Tultenango). Tym razem bracia zdecydowali o spotkaniu w jednym z najstarszych klasztorów naszego Zakonu. Ta decyzja jest również związana z wyrażeniem solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim. 

Kapituła generalna jest najwyższą władzą w naszym Zakonie. Odbywa się co trzy lata w następującym cyklu: kapituła wyborcza (dokonuje wyboru generała), kapituła definitorów, kapituła prowincjałów – następnie cykl rozpoczyna się od nowa. Ostatni raz kapituła generalna odbyła się w Krakowie w 2004 roku.