Tym razem spotkanie było dla nas okazją do refleksji nad potrzebami młodych ludzi szukających swojej życiowej drogi, a szczególnie kobiet rozpoznających powołanie do dominikańskiego życia kontemplacyjnego. Zastanawialiśmy się nad dobrym wykorzystaniem czasu przeznaczonego na kolejne etapy formacji początkowej, tak by stanowiły one harmonijny proces skierowany ku pełnej dojrzałości. 

W dniach 21-22 lipca w Św. Annie odbyło się spotkanie mistrzyń nowicjatów z trzech polskich klasztorów mniszek. Wraz z Prowincjalnym Promotorem Mniszek, o. Tomaszem Nowakiem OP, w maju tego roku w Radoniach rozpoczęłyśmy pracę nad przystosowaniem programu fromacji początkowej do nowych wytycznych zawartych w niedawno opublikowanych i już obowiązujących dokumentach Kościoła. Teraz dwa kolejne dni spędzone w świętoanieńskiej wspólnocie – wypełnione modlitwą i rozmowami – stanowiły kolejny krok tej pracy.

Tym razem spotkanie było dla nas okazją do refleksji nad potrzebami młodych ludzi szukających swojej życiowej drogi, a szczególnie kobiet rozpoznających powołanie do dominikańskiego życia kontemplacyjnego. Zastanawialiśmy się nad dobrym wykorzystaniem czasu przeznaczonego na kolejne etapy formacji początkowej, tak by stanowiły one harmonijny proces skierowany ku pełnej dojrzałości.  Równocześnie same mogłyśmy się podzielić doświadczeniami w towarzyszeniu siostrom na początku ich drogi zakonnej, a także opowiedzieć o swoich trudnościach i potrzebach w posłudze formatorek – licząc na wzajemne wsparcie, a także mając nadzieję na owocną współpracę z braćmi. Ważne było też wspólne zatrzymanie się nad tekstami Pisma św. w kontekście tożsamości dominikańskich mniszek – jak zawsze, to właśnie Słowo Boże jest dla nas pierwszym źródłem inspiracji do podejmowanych działań. Szybko okazało się, że nowych pomysłów i propozycji nie brakuje. Patrzymy więc w przyszłość powierzając ją Bożej Opatrzności, gotowe jednocześnie do dalszej intensywnej pracy, która ma też wymiar integrujący nasze wspólnoty.

s. Jacka Martonakova OP – Kraków-Gródek

s. Anna Wołoszyn OP – Św. Anna

s. Paula Konior OP – Radonie