Do końca tego tygodnia jest czas na składanie podań nowych chętnych, którzy chcieliby rozeznać, czy charyzmat św. Dominika jest ich drogą do uświęcenia.

Bardzo prosimy o modlitwę za wszystkich rozeznających i podejmujących swoje powołanie!

26 lipca 11 braci prenowicjuszy skończyło ostatnią miesięczną sesję. Wrócili do domów na 10 dni, aby po później rozpocząć wspólne rekolekcje przed obłóczynami (nałożeniem habitu).

Z kolei 8 braci nowicjuszy wyczekuje już dnia złożenia swoich pierwszych ślubów zakonnych, by powierzyć swoje życie w ręce Pana Boga, Kościoła i naszego Zakonu.

Do końca tego tygodnia jest czas na składanie podań nowych chętnych, którzy chcieliby rozeznać, czy charyzmat św. Dominika jest ich drogą do uświęcenia.

Zapraszamy na stronę naszego duszpasterstwa powołań.