W Meksyku mówimy naszym przyjaciołom, którzy odwiedzają nas w naszym domu: "Witamy w twoim domu", właśnie po to, aby poczuli się swobodnie i spokojnie.

Od 16 lipca do 8 sierpnia w dominikańskim domu rekolekcyjnym w Tultenango (stan Oro) w Meksyku obradować będzie kolejna kapituła generalna, tzw. kapituła definitorów. Prowincję Polską reprezentuje wybrany na ostatniej kapitule prowincjalnej br. Dominik Jarczewski z Krakowa.

Do Meksyku zjechali bracia z całego świata, a także reprezentanci Rodziny Dominikańskiej: mniszki, tercjarze, siostry zakonne i młodzi świeccy. Przez kolejne 3 tygodnie członkowie kapituły będą obradować nad bieżącymi wyzwaniami, jakie stoją przed Kościołem i Zakonem, starając się odpowiedzieć na pytanie, jak dziś wcielać w życie dominikański charyzmat oraz jakie elementy życia wspólnego i apostolskiego domagają się wzmocnienia lub rewizji.

Kapituła generalna stanowi najwyższą władzę w Zakonie. Aktualnie spotyka się co trzy lata w cyklu 9-letnim. Na ostatniej kapitule generalnej w 2019 w Wietnamie bracia wybrali nowego generała, br. Gerarda Francisco Timonera. Po trzech latach spotykają się wybrani przez każdą z prowincji delegaci, tzw. definitorzy, a po kolejnych trzech latach kapituła zgromadzi prowincjałów. Cykl zamknie wybór kolejnego generała Zakonu.

Prosimy bardzo o modlitwę w intencji kapituły i całej Rodziny Dominikańskiej na świecie.