Został nim o. Grzegorz Kluz OP.

Wybór został zatwierdzony przez o. Prowincjała i w dniu 15 czerwca 2022 r. miała miejsce instalacja nowego przeora.

O. Grzegorz Kluz OP urodził się w Jarosławiu, do Zakonu wstąpił w r. 1989, a święcenia kapłańskie przyjął w 1996. Posługiwał w klasztorach: Rzeszów (4 lata), Gdańsk (7 lat), Lublin (12 lat), Wilno (4,5 miesiąca), Jamna (prawie 3 lata). Był syndykiem w Rzeszowie, Gdańsku, Lublinie i w Jamnej oraz 2 kadencje przeorem w Lublinie, gdzie prowadził renowację klasztoru i bazyliki. Przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta RP został odznaczony m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wieloletni duszpasterz młodzieży (Rzeszów i Gdańsk), katecheta oraz duszpasterz rodzin (Gdańsk, Lublin). Od 1995 roku zajmuje się problematyką sekt, zakładał Ośr23odki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Rzeszowie (przy Civitas Christiana) i w Gdańsku oraz jest prezesem Zarządu Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” prowadzącej Punkty Informacji o Psychomanipulacji i Sektach.