Po dwuletniej przerwie, w dniach 9-12 maja, spotkali się w Korbielowie bracia współpracownicy.

Coroczne spotkanie dominikańskich braci zakonnych, czyli tzw. braci współpracowników, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, po raz kolejny odbyło się w ostatnich dniach w Korbielowie. W tym roku wzięło w nim udział 9 braci (do Polskiej Prowincji Dominikanów należy w tym momencie 20 braci).

Spotkanie ma na celu nie tylko integrację braci, odpoczynek i wspólną modlitwę, ale zawiera również element formacyjny. W tym roku, korzystając z okazji, że Dominikanie obchodzą 800 lat swojej obecności w Polsce, podczas spotkania poruszony został temat wdzięczności.

Towarzyszący braciom w spotkaniu Łukasz Miśko OP poprowadził rozmowę, w której podzielił się tym, jak pamięć, duma, pokora i nadzieja budują postawę wdzięczności. Natomiast zaproszona pani Elżbieta Wiater, autorka będącej w przygotowaniu do druku biografii brata Gwali Torbińskiego OP, przedstawiła braciom zarys historii kształtowania się powołania braci zakonnych w Zakonie Kaznodziejów oraz rys ich duchowości.