W ostatnich dniach w obu konwentach nastąpiła zmiana przełożonych.

Informujemy, że w pierwszych dniach maja nastąpiła zmiana przełożonych w dwóch dominikańskich klasztorach.

Od 1 maja przeorem konwentu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach jest o. Paweł Biszewski.

Od 4 maja przeorem konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu jest o. Andrzej Kuśmierski.

Zgodnie z konstytucjami Zakonu Braci Kaznodziejów przełożeni konwentów sprawują swój urząd przez 3 lata.

Prosimy o modlitwę za nowych przeorów i ich wspólnoty.