Bracia z Konwentu MB Różańcowej w Poznaniu wybrali swoim przeorem o. Roberta Głubisza OP

Wybór został zatwierdzony przez o. Prowincjała i w dn. 8 marca 2022 r. w klasztornej kaplicy miała miejsce instalacja nowego przeora.

Ojciec Robert urodził się w Jarosławiu w 1974 r., do Zakonu wstąpił w 1994 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r.

Sprawował już funkcję przeora w klasztorach w Lublinie oraz w Warszawie na Służewie. Przez ostatnie 4 lata mieszkał w klasztorze św. Jacka w Warszawie, który mieści się przy ul. Freta. Tam pełnił różne funkcje m.in. był wicesyndykiem Prowincji i duszpasterzem małżeństw.