Bracia z Konwentu bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Łodzi wybrali swojego przeora

Został nim o. Macieja Biskupa. OP

Wybór został zatwierdzony przez o. Prowincjała i w dniu 14 marca 2022 r. w klasztornej kaplicy miała miejsce instalacja nowego przeora.

Ojciec Maciej Biskup OP do Zakonu wstąpił w 1991 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM. Był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym oficyny „W drodze” oraz przeorem i proboszczem w Szczecinie. Przed dzisiejszym objęciem urzędu przeorskiego posługiwał w dominikańskiej parafii pw. Podwyższenia Świetego Krzyża w Łodzi i związany był Dominikańskim Ośrodkiem Kaznodziejskim. Zaangażowany jest również w dialog ekumeniczny i dialog międzyreligijny, szczególnie z judaizmem.

Publikował na łamach m.in. „W drodze”, „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Listu” i „Biblii”. Autor książek („Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą”, „Ocalić w sercu”, „Nieostatnie kuszenie”).