Módlmy się nadal za naszych braci i siostry na Ukrainie. Oprócz naszych praktyk wielkopostnych, prośmy tych spośród naszej Rodziny Dominikańskiej, którzy są już częścią świętych obcowania, aby przyłączyli się do naszych błagań, modląc się Litanią do Świętych Dominikańskich.

„Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament… 

dmijcie w róg, zarządźcie święty post…, zgromadźcie lud”

Joel 2, 12. 15. 16

 

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Dominikańskiej,

 

Papież Franciszek zachęcił do przeżywania środy popielcowej – 2 marca 2022 – jako powszechnego dnia modlitwy i postu w intencji pokoju. Niech nasze modlitwy, posty i dzieła miłosierdzia, połączone z modlitwami naszych braci i sióstr na całym świecie, pomogą w uzyskaniu prawdziwego i trwałego pokoju w naszym świecie.

Przypomnę, że dwa lata temu, w ramach obchodów Dominikańskiego Miesiąca Pokoju 2020, wzywałem do duchowej i finansowej solidarności z Rodziną Dominikańską na Ukrainie, a w szczególności z Domem św. Marcina de Porres w ukraińskim Fastowie, gdzie nasi bracia i siostry przyjmują dzieci, które doznały traumy w wyniku konfliktu zbrojnego we wschodniej części kraju. Podczas naszego spotkania online z braćmi na Ukrainie, które odbyło się 19 lutego 2022, bracia przedstawili aktualne informacje na temat ich działalności w Fastowie oraz opowiedzieli nam, w jaki sposób przygotowują się do przyjęcia większej liczby osób, jeśli konflikt zbrojny na wschodzie rozszerzy się na cały kraj. Inspirujące było słuchanie braci mówiących o swoich przyszłych planach, w tym o promowaniu większej liczby ukraińskich powołań do Zakonu – planach, które mogą być zrealizowane w czasie pokoju. W momencie, gdy sami byli przygotowywani do wojny, bracia już planowali, co zrobić w czasie pokoju. To jest nadzieja!

Módlmy się nadal za naszych braci i siostry na Ukrainie. Módlmy się także za naszych braci i siostry w Rosji, którzy ponoszą konsekwencje bycia w kraju uwikłanym w niesprawiedliwą wojnę jako agresor. Nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach, którzy nadal ponoszą straszliwe konsekwencje konfliktów zbrojnych i form niesprawiedliwości w Mjanmie, Wenezueli i innych częściach świata. Módlmy się również za naszych braci i siostry w miejscach, gdzie życie i misja Zakonu są zagrożone przez niesprawiedliwość i ukryte formy prześladowań.

Oprócz naszych praktyk wielkopostnych, prośmy tych spośród naszej Rodziny Dominikańskiej, którzy są już częścią świętych obcowania, aby przyłączyli się do naszych błagań, modląc się przynajmniej raz w tygodniu (od środy popielcowej do pierwszego tygodnia Wielkanocy) Litanią do Świętych Dominikańskich.

 

Wasz brat w św. Ojcu Dominiku

Br. Gerard Francisco Timoner III OP

Generał Zakonu

 


Litania do Świętych Dominikańskich

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święta Boża Rodzicielko,

Święty Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Święty Józefie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,

Święta Mario Magdaleno,

Święta Katarzyno Aleksandryjska,

Święty Augustynie,

Święty Ojcze Franciszku,

Błogosławiona Joanno,

Błogosławiony Reginaldzie z Orleanu,

Święty Ojcze Dominiku,

Święty Ojcze Dominiku,

Błogosławiony Bertrandzie z Garrigue,

Błogosławiony Manesie,

Błogosławiona Diano,

Błogosławiony Jordanie z Saksonii,

Błogosławiony Janie z Salerno,

Błogosławieni Wilhelmie z Arnauda i towarzysze,

Błogosławiony Czesławie,

Błogosławiony Isnardzie z Chiampo,

Błogosławiony Gwalo z Bergamo,

Błogosławiony Piotrze González,

Święta Zdzisławo,

Święty Piotrze z Werony,

Błogosławiony Mikołaju Paglia,

Święty Jacku,

Błogosławiony Gundysławie z Amaranto,

Błogosławieni Sadoku i towarzysze,

Błogosławiony Idzi z Vaozela,

Święta Małgorzato z Węgier,

Błogosławiony Bartłomieju z Vicenzy,

Święty Tomaszu z Akwinu,

Święty Rajmundzie z Penyafort,

Błogosławiony Innocenty V,

Święty Albercie Wielki,

Błogosławiony Janie z Vercelli,

Błogosławiony Ambroży Sansedoni,

Błogosławiona Cecylio,

Błogosławiony Jakubie z Voragine,

Błogosławiony Benedykcie XI,

Błogosławiony Jordanie z Pizy,

Błogosławiona Emilio Bicchieri,

Błogosławiony Jakubie Salomoni,

Święta Agnieszko z Montepulciano,

Święta Małgorzato z Citta di Castello,

Błogosławiony Augustynie Kažotić,

Błogosławiony Jakubie Benfatti,

Błogosławiony Dalmacy Moner,

Błogosławiona Małgorzato Ebner,

Błogosławiona Willano Botti,

Błogosławiony Piotrze z Ruffi,

Błogosławiony Henryku Suzonie,

Błogosławiony Antoni Pavoni,

Święta Katarzyno Sieneńska,

Błogosławiony Markolino z Forli,

Błogosławiony Rajmundzie z Kapui,

Błogosławiony Andrzeju Franchi,

Święty Wincenty Ferreriuszu,

Błogosławiona Klaro Gambacorta,

Błogosławiony Janie Dominici,

Błogosławiony Alwarze z Kordoby,

Błogosławiony Andrzeju Abellonie,

Błogosławiony Stefanie Bandelli,

Błogosławiony Piotrze Geremii,

Błogosławiony Fra Angelico,

Błogosławiony Antoni della Chiesa,

Święty Antoninie z Florencji,

Błogosławiony Antoni Neyrot,

Błogosławiona Małgorzato z Sabaudii,

Błogosławiony Bartłomieju Cerveri,

Błogosławiony Mateuszu Carreri,

Błogosławiony Konstanty z Fabriano,

Błogosławiony Krzysztofie z Mediolanu,

Błogosławiony Damianie Finalborgo,

Błogosławiony Bernardzie Scammakki,

Błogosławiona Joanno z Portugalii,

Błogosławiony Jakubie z Ulm,

Błogosławiony Augustynie z Biella,

Błogosławiony Ajmonie Taparelli,

Błogosławiony Sebastianie Maggi,

Błogosławiony Marku z Modeny,

Błogosławiona Kolumbo z Rieti,

Błogosławiona Magdaleno Panatieri,

Błogosławiona Hosanno z Mantui,

Błogosławiony Janie Liccio,

Błogosławiony Dominiku Spadafora,

Błogosławiony Hadrianie Fortescue,

Błogosławiona Łucjo z Narni,

Błogosławiona Katarzyno z Racconigi,

Błogosławiona Hosanno z Kotoru,

Święty Piusie V,

Święty Janie z Kolonii,

Święty Alojzy Bertránie,

Święta Katarzyno Ricci,

Błogosławiony Robercie Nuterra,

Błogosławieni Alfonsie Navarrete i towarzysze,

Święta Różo z Limy,

Święci Dominiku Ibañeza i towarzysze,

Błogosławiona Agnieszko od Jezusa,

Święci Wawrzyńcze Ruiz i towarzysze,

Święty Marcinie de Porres,

Błogosławiony Piotrze Higgins,

Święci Franciszku de Capillas i towarzysze,

Święty Janie Macias,

Błogosławiony Terencjuszu O’ Brien,

Błogosławiona Ano Monteagudo,

Błogosławiony Franciszku de Posadas,

Święty Mateuszu Alonso,

Błogosławieni Piotrze Sans i towarzysze,

Święty Wincenty Liem,

Święty Jacku Castañeda,

Błogosławiona Mario Poussepin,

Błogosławiona Katarzyno Jarrige,

Święci Ignacy Delgado i towarzysze,

Święci Józefie Diaz i towarzysze,

Święty Dominiku An-Kham,

Święci Walenty Berrio-Ochoa i towarzysze,

Święty Janie Józefie Lataste,

Święty Franciszku Colla Guitarta,

Błogosławiony Jacku Mario Cormier,

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati,

Błogosławiony Bartłomieju Longo,

Święta Mario Alfonsyno Danil Ghattas,

Błogosławieni Bonawenturo García Paredes i towarzysze,

Błogosławieni Celestynie Józefie Alonso Villar i towarzysze,

Błogosławieni Henryku Izquierdo Palacios i towarzysze,

Błogosławiona Mario Ascenso od Serca Jezusa,

Błogosławiony Michale Czartoryski,

Błogosławiona Julio Rodzińska,

Święty Aleksandrze Longo,

Wszyscy Święci Zakonu Kaznodziejskiego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

  

 

 

Boże, Źródło wszelkiej świętości, Ty wzbogaciłeś swój Kościół wieloma darami Świętych Zakonu Kaznodziejskiego. Daj nam, we wspólnocie z nimi, dojść do wiecznej radości w królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.