Zgodnie z tradycją naszej Prowincji, w piątek i sobotę po środzie popielcowej, Ojciec Prowincjał Łukasz Wiśniewski OP udzielił braciom studentom posług lektoratu i akolitatu.

W piątek, 4 marca 2022, lektorat otrzymało pięciu braci z trzeciego roku: br. Szymon Leszczyński OP, br. Julian Stolarczyk OP, br Eugeniusz Lejk OP, br. Wojciech Urbanowski OP oraz br. Piotr Tasak OP.

W sobotę, 5 marca 2022, akolitat otrzymało sześciu braci z czwartego roku: br. Damian Duda OP, br. Michał Gabor OP, br. Jan Smaga OP, Tomasz Porzuczek OP, br. Łukasz Róg, OP oraz br. Patryk Pajęcki OP.