8 lutego 2022 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej o. Wojciecha Surówki OP na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca zatytułowana „Filozofia Iwana A. Iljina” została napisana pod kierunkiem dr hab. Michała Bohuna. Recenzentami byli s. prof. Teresa Obolevich z UPJPII i prof. Adam Sawicki z Uniwersytetu Białostockiego.

W dysertacji o. Wojciech przedstawił poglądy filozoficzne mało do tej pory znanego w Polsce rosyjskiego filozofa. Umiejscowił jego filozofię na tle epoki, oraz pokazał główne wątki jego myśli w kontekście współczesnych dyskusji filozoficznych i społecznych, szczególnie kontrowersyjnej tezy o sprzeciwianiu się złu siłą.

Obrona została przeprowadzona w trybie zdalnym i zakończyła się pozytywnym wynikiem.

O. Wojciechowi serdecznie gratulujemy!