W poniedziałek 24 stycznia o godzinie 9:00, w krakowskim klasztorze Świętej Trójcy uroczystą mszą do Ducha Świętego rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna Dominikanów.

Mszy św. przewodniczył wikariusz Wikariatu Prowincjalnego Ukrainy, o. Jarosław Krawiec.

W homilii przeor klasztoru krakowskiego, o. Łukasz Wiśniewski przypomniał, postać założyciela Polskiej Prowincji Dominikanów, św. Jacka Odrowąża. Z jednej strony konieczna była dla niego reewangelizacja Polski: „praca u podstaw, której towarzyszy świadomość, iż przekaz wiary dokonuje się przez cierpliwe, codzienne, nie błyskotliwe, ale oddane i ofiarne spotkanie z drugą osobą, która poszukuje prawdy o Bogu – nawet często nie wyrażając tego wprost i nie będąc tego świadoma”. Z drugiej strony jego odwaga i skala projektu, którego się podjął, „zaprasza nas dziś do szerokiego i odważnego myślenia oraz pokazuje , że nie ma żadnych ograniczeń które moglibyśmy postawić głoszeniu Ewangelii”. Poprzednia kapituła ogłosiła rok 2021 jako rok ubóstwa. Ojciec Wiśniewski zauważył, że przeżyliśmy go w sposób, którego nikt z nas nie zaplanował – jako spotkanie z ubóstwem w tym wszystkich, co dotychczas wydawało się naszym bogactwem i dumą. „Może zatem z Bożego natchnienia, rok 2022 zaplanowany jako rok kaznodziejstwa, ma być odpowiedzią na to, co przeżyliśmy i przeżywamy. Bo czy najwłaściwszą odpowiedzią na kryzys, w którym jesteśmy, nie jest powrót do tego, kim jesteśmy?” – zakończył.

Od poniedziałku 54 braci, przeorów oraz delegatów wybranych przez braci w klasztorach w Polsce i za granicą będzie wysłuchiwało sprawozdań prowincjała, przełożonego Wikariatu Ukrainy, ekonoma Prowincji, przeorów poszczególnych klasztorów oraz debatować nad kształtem sprawowania władzy w prowincji.

Kapituła Prowincjalna zbiera się planowo co cztery lata, aby podejmować decyzje dotyczące życia braterskiego, apostolskiego oraz zarządzania Prowincją. Dokonuje wyboru prowincjała, zarządu prowincji oraz odpowiedzialnych za kształt formacji, finanse i duszpasterstwa.

Kapituła zakończy się 19 lutego w obecności generała Zakonu, br. Gerarda Timonera oraz jego asystentów.