W poniedziałek, 24 stycznia uroczystą mszą do Ducha Świętego rozpocznie się w krakowskim konwencie Świętej Trójcy Kapituła Prowincjalna Braci Kaznodziejów.

Zgromadzi 54 braci: przeorów oraz delegatów wybranych w klasztorach i kolegiach wyborczych w Polsce i za granicą. Przez najbliższe dwa tygodnie będą oni debatować i podejmować decyzje „dotyczące życia braterskiego i apostolskiego oraz dobrego zarządzania prowincją” (Księga konstytucji i zarządzeń braci Zakonu Kaznodziejów 351, §I).

W czasie kapituły zostanie wybrany prowincjał polskich dominikanów na najbliższe czterolecie, a także rada Prowincji. Po dwóch tygodniach, nowo wybrany prowincjał i sześciu definitorów zajmą się szczegółowo kwestiami omawianymi wcześniej przez zgromadzenie plenarne. Do ich kompetencji należy „dokonywanie napomnień, zarządzeń, deklaracji i wniosków” oraz „wydawanie asygnat i powierzanie oficjów lub zadań, zgodnie z naszymi ustawami” (KKZ 358, §V).

Kapituła zakończy się 19 lutego w obecności generała Zakonu, br. Gerarda Timonera oraz jego asystentów. Do Krakowa przybędą z powrotem wszyscy członkowie kapituły. Tego dnia specjalnym obrzędem rozesłania braci rozpocznie się jednocześnie jubileusz 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.