Czyli kilka słów o dominikańskim życiu podczas kapituły.

Pierwszy tydzień kapituły, prowadzący do wyboru prowincjała poświęcony jest na wysłuchanie sprawozdań przełożonych oraz braci odpowiedzialnych za formację i życie intelektualne, a także dyskusje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi dominikanami.

Wieczorami bracia pracują w ośmiu komisjach, które przygotowują i opiniują wnioski do akt kapituły. Wcześniej każdy z braci oraz każda ze wspólnot mogła przedstawić takie wnioski. Przez ostatnie pół roku były one przedmiotem pracy komisji przedkapitulnych, które również proponowały własne wnioski. Teraz jeszcze raz zaopiniują je komisje kapitulne, zanim zostaną poddane pod dyskusję i głosowanie plenum.

Plan dnia wyznacza rytm liturgii godzin: jutrznia, modlitwa południowa i nieszpory. Jego centrum stanowi wspólna msza konwentualna. Codziennie dwóch przeorów celebruje ją i głosi homilię.

Kapituła Prowincjalna zbiera się planowo co cztery lata, aby podejmować decyzje dotyczące życia braterskiego, apostolskiego oraz zarządzania Prowincją. Dokonuje wyboru prowincjała, zarządu Prowincji oraz odpowiedzialnych za kształt formacji, finanse i duszpasterstwa.