W niedzielę, 14 listopada 2021 roku, miały miejsce uroczystości Fraterni św. Alberta Wielkiego, która funkcjonuje przy krakowskim klasztorze ojców dominikanów.

O godz. 9.00 w kapitularzu odbyły się obłóczyny siostry i braci, którzy poprzez nałożenie szkaplerza zostali przyjęci do fraterni. O godz. 10.30, podczas mszy świętej konwentualnej, przyrzeczenia czasowe złożyło 12 osób; a przyrzeczenia wieczyste dwie siostry i brat:  Elżbieta Pier Giorgio, Joanna Agnieszka, Michał Jacek.

Zakon Dominikański od początku swojego istnienia składa się z trzech gałęzi: braci, mniszek i świeckich. Świecka gałąź funkcjonuje w oparciu o Regułę Fraterni Świeckich Dominikanów, zatwierdzoną przez Generała Zakonu.  

Reguła mówi: „niektórzy (…), natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia. Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę.” (Reguła I,2) Wspólnoty tercjarzy nazywają się fraterniami. Zrzeszają one osoby w różnym wieku, pozostające w stanie wolnym lub małżonków, którzy na swojej duchowej drodze pragną czerpać z tradycji dominikańskiej i włączać się w apostolską misję Zakonu, wspólną dla wszystkich jego członków. Fraternie są czymś więcej niż grupami duszpasterskimi, których wiele gromadzi się przy klasztorach dominikańskich. Przyjęcie nowych sióstr i braci jest rzeczywistym włączeniem ich do Zakonu Kaznodziejskiego, czego wyrazem jest uroczysta oprawa tego wydarzenia, celebrowana wg specjalnego, jednolitego dla wszystkich rytu. Podkreśla on stałość zobowiązania do wypełniania wymagań Reguły. 

Święty Ojcze Dominiku, módl się za nami!