2 października, 2021 r. dominikanie na Białorusi zorganizowali V Kongres Różańcowy - Wypłyń na głębię, który odbył się w starej mohylewskiej katedrze.

Celem kongresu była duchowa i intelektualna formacja osób, które kochają modlitwę różańcową i pragną odkrywać teologiczną głębię zawartą w tej formie modlitwy.

Wśród uczestników kongresu, a było ich ok. 170, obecne były siostry dominikanki, salezjanki oraz misjonarki świętej Rodziny, a także niezawodni i wierni czciciele Królowej Różańca Świętego, którzy zjechali do Mohylewa z wielu miejsc Białorusi. Cenna była również obecność seminarzystów roku propedeutycznego z ich ojcem duchownym.

Uczestnicy wysłuchali czterech konferencji, opartych na książkach, przetłumaczonych na język białoruski. Prelegentami byli: p. Lena Wałachowicz, s. Czesława Nowicka USJK, o. Paweł Możejko OP i o. Roman Schulz OP.

Dopełnieniem spotkania była msza św. i odmówiony wspólnie różaniec. Głównym celebransem i kaznodzieją był nasz współbrat, bp Kazimierz Wielikosielec OP, administrator apostolski archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Mszę św. koncelebrowali z nim, bp pomocniczy tejże archidiecezji, Aleksander Jaszewski SDB i kilkunastu kapłanów.

Nie zabrakło również posiłku, jaki przygotowała grupa wolontariuszy, którzy bardzo ofiarnie służyli tam obecnym. Pojawiły się również stoiska z różnymi propozycjami Fundacji Odkryte Serca, Radio Maria, Agendy Biblijnej oraz z książkami wydanymi wcześniej z okazji kongresów różańcowych.