W Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie rozpoczął się nowy rok akademicki 2021/22

W poniedziałek, 20 września 2021 r., miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Zgodnie z długą tradycją, także i  w tym roku, uroczystość rozpoczął wykład inauguracyjny. Został on wygłoszony przez o. Jakuba Bluja OP, nowego wykładowcę naszego Kolegium. Tytuł wykładu: „O co należy walczyć aż do śmierci według Syr 4, 28? Porównanie wersji hebrajskiej, greckiej i syryjskiej”.

Po wykładzie, o. Paweł Klimczak, rektor Kolegium, oficjalnie przyjął do grona studentów pięciu braci dominikanów, jednego zmartwychwstańca i jednego bonifratra.

Wydarzenie zakończyło się Eucharystią w bazylice pod przewodnictwem o. Pawła Kozackiego OP, naszego prowincjała. Homilię wygłosił o. Rektor.