Ojciec Paweł Krupa OP został mianowany przez prowincjała nowym przełożonym naszego domu w Petersburgu.

Chociaż przyjęcie urzędu przełożonego ma charakter wewnętrzny, to jednak ze względu na prace remontowe w klasztorze, wyrażenie zgody, podpisanie oficjalnego dokumentu oraz wyznanie wiary odbyły się 17 sierpnia 2021 roku w kaplicy Matki Bożej w bazylice świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Bracia dominikanie pracowali przy tym kościele w latach 1815-1917, a obecnie pełnią tu posługę od momentu ponownego otwarcia świątyni dla wierzących, to znaczy od roku 1992. Delegatem prowincjała do przyjęcia wyznania wiary przez nowego przełożonego był o. Jurij Dorogin OP.

Ojciec Paweł, ur. w 1965 r., jest doktorem teologii. Po święceniach prezbiteratu przez rok pracował w Rzeszowie, potem wiele lat przebywał za granicą (Paryż, Rzym) gdzie studiował i pracował w Commissio Leonina uczestnicząc w pracach nad wydaniem krytycznym dzieł św. Tomasza z Akwinu. Po powrocie do Polski, w latach 2010-2016 był dyrektorem dominikańskiego Instytutu Tomistycznego w Warszawie, a następnie przez trzy lata – kapelanem mniszek dominikańskich w Radoniach. Od dwóch lat przebywa w Petersburgu, od roku pełni funkcję dziekana dekanatu północnego Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.