Ojciec Svorad Duda OP został mianowany przez o. Pawła Kozackiego, prowincjała polskich dominikanów na drugą kadencję przełożonym Domu bł. Czesława w Czortkowie na Ukrainie. Instalacji przełożonego, która odbyła się 1 lipca, w obecności wspólnoty klasztornej, dokonał o. Jarosław Krawiec, wikariusz prowincjalny.

Ojciec Svorad Duda jest synem Prowincji Słowackiej, asygnowanym do Prowincji Polskiej. Pochodzi ze Spiskiej Soboty, obecnie dzielnicy Popradu. Do Zakonu wstąpił w 1988 roku, a w roku 1995 przyjął święcenia kapłańskie. Posługiwał na Słowacji: w Koszycach, Zwoleniu i Dunajskiej Lužnej, a następnie w Ukrainie: w Frideszowie w diecezji mukaczewskiej i w Kijowie. Od trzech lat jest proboszczem parafii i przełożonym klasztoru dominikanów w Czortkowie.

W klasztorze w Czortkowie na Podolu mieszka i posługuje trzech braci pochodzących z Ukrainy, Polski i Słowacji. Oprócz prowadzenia parafii, dominikanie starają się rozwijać kult maryjny w kościele św. Stanisława, będącym jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Wszystkie klasztory dominikańskie na Ukrainie tworzą prowincjalny Wikariat Ukrainy, należący do Polskiej Prowincji Dominikanów.