21 czerwca 2021 r. o. Piotr Janas OP obronił pracę doktorską pt.: „Określanie znaczenia pracy w oparciu o personalizm i etykę cnót "Framing Meaningful Work with Personalism and Virtue Ethics", napisaną pod kierownictwem s. prof. Helen Alford OP.

Obrona – przeprowadzona na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie – miała formę w pełni wirtualną: wszyscy jej uczestnicy, włącznie ze zdającym egzamin oraz komisją egzaminacyjną, łączyli się za pomocą platformy Google Meet.

Podczas obrony obecny był prowincjał Polskiej Prowincji, o. Paweł Kozacki OP, a także o. Michał Paluch OP, ustępujący rektor Angelicum, regens studium o. Maciej Roszkowski OP, rektor krakowskiego Kolegium, o. Paweł Klimczak OP, oraz rodzina i przyjaciele doktoranta.  Po obronie o. Piotr podziękował m.in. s. Helen Alford OP, o. Prowincjałowi i o. Regensowi. Promotor doktoratu, s. Helen Alford, wyraziła swój wielki podziw dla doktoranta, konkludując, iż sama chciałaby obronić pracę doktorską tak wysokiej jakości. Warto zauważyć, że o. Piotr napisał swoją pracę w rekordowo szybkim tempie trzech lat, prowadząc przy tym równolegle zajęcia dydaktyczne.

Ojciec Piotr Janas urodził się w roku 1980 w Łodzi, jest magistrem ekonomii SGH, magistrem prawa UW oraz magistrem teologii UPJPII w Krakowie.
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską Prowincją a Uniwersytetem św. Tomasza w Rzymie, o. Piotr podejmie pracę wykładowcy na Wydziale Nauk Społecznych Angelicum.