W dniu 25 czerwca 2021 r. o. Tomasz Samulnik OP obronił pracę doktorską zatytułowaną „Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia”.

Obrona odbyła się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz za pośrednictwem internetu) w katedrze teologii dogmatycznej i duchowości Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, a jej recenzentami – ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław) i ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL.

W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk, ks. prof. dr hab. Artur Malina, ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary, ks. dr hab. Andrzej Pastwa i ks. dr hab. Bogdan Biela. W obronie uczestniczyli także bliscy o. Tomasza, prowincjał Polskiej Prowincji – o. Paweł Kozacki OP, wikariusz Wikariatu Ukrainy – o. Jarosław Krawiec OP, regens studium – o. Maciej Roszkowski OP oraz o. Piotr Balog OP, dyrektor Instytutu św. Tomasza w Kijowie.

Recenzenci rozprawy ocenili, że wnosi ona istotny wkład do refleksji nad teologią Ratzingera, podkreślili jej wielką oryginalność, trafne diagnozy i odważne oceny. Podkreślili także wielką dyscyplinę badawczą oraz naukowy kunszt doktoranta. Jak powiedział jeden z recenzentów, ks. dr hab. Jacenty Mastej: o. Tomasz „obok dojrzałej refleksji teologicznej zawarł w swojej rozprawie pasję teologiczną, głęboką wiarę oraz miłość do Chrystusa i Kościoła”.

Sugestią recenzentów było, aby rozprawa doktorska o. Tomasza została wyróżniona oraz aby ukazała się w formie książkowej.

Po obronie o. Tomasz podziękował m.in. swojemu promotorowi, ks. prof. Jerzemu Szymikowi, rodzinie oraz o. Prowincjałowi i o. Regensowi.

O. Tomasz Samulnik urodził się w roku 1981 w Parczewie. W 2014 r. ukończył magisterskie studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2016 r. rozpoczął studia III stopnia, a w 2018 r. uzyskał stopień zawodowy, tj. licencjat kanoniczny.

Decyzją prowincjała, o. Pawła Kozackiego OP, po obronie doktoratu o. Tomasz podejmie pracę wykładowcy w Instytucie św. Tomasza w Kijowie.