W przeddzień uroczystości Najświętszej Trójcy, w sobotę 29 maja o godz. 10:00 w Krakowie, sześciu naszych braci przyjęło sakrament prezbiteratu.

Bracia: Mikołaj Walczak OP, Rafał Groński OP, Mariusz Stopa OP, Piotr Laskowski OP, Tomasz Kucharski OP oraz Paweł Kuś OP zostali wyświęceni na kapłanów 29 maja 2021 w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie naszego współbrata o. bpa Mikołaja Łuczoka OP.

W najbliższych dniach nowo wyświęceni ojcowie zostaną rozesłani przez Ojca Prowincjała Pawła Kozackiego OP do różnych klasztorów w całej Polsce, aby tam służyć Bogu i ludziom przez głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów. Przyjęcie święceń nie jest celem drogi, ale kolejnym krokiem w kierunku służby i wzięcia odpowiedzialności za Kościół, dlatego powierzamy naszych braci Waszym modlitwom, aby byli dobrymi szafarzami Bożych łask.