W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego sześciu naszych braci przyjęło sakrament święceń diakonatu.

Bracia: Jeremi Tkaczyk, Karol Babis, Kamil Deryło, Wojciech Banaś, Andrzej Mońka oraz Igor Selishchev przyjęli sakrament 22 maja w Bazylice Trójcy Świętej w Krakowie, w której na co dzień modlą się i przygotowują do przyjęcia święceń prezbiteratu.

Sakramentu święceń w stopniu diakonatu udzielił nasz współbrat Mikołaj Luchok OP – biskup pomocniczy diecezji mukaczewskiej na Ukrainie.
Po święceniach bracia będą kontynuować studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oraz dołączą do przyklasztornych duszpasterstw i grup, aby podjąć obowiązki duszpasterzy.