Kapituła konwentu św. Józefa w Warszawie na Służewie wybrała na nowego przeora o. Szymona Popławskiego OP. Wybór został zatwierdzony przez o. prowincjała Pawła Kozackiego OP.

Objęcie urzędu przeora miało miejsce 13 maja 2021 r. o godz. 11:30 w chórze zakonnym. Po odczytaniu przez subprzeora pisma zatwierdzającego wybór, o. Szymon Popławski OP złożył na ręce o. Prowincjała wyznanie wiary. Następnie o. Prowincjał podziękował dotychczasowemu przeorowi o. Jakubowi Kruczkowi OP oraz życzył nowemu przeorowi sił potrzebnych do pełnienia tego zadania. Z kolei nowy Przeor podziękował braciom za wybór oraz za dobrą atmosferę jedności braterskiej, w jakiej przeżywali czas wyborów; o. Prowincjałowi za zaufanie i zatwierdzenie wyboru; byłemu Przeorowi za pomoc w uczeniu się nowych obowiązków; a wreszcie braciom nowicjuszom oraz o. Magistrowi nowicjuszy za czas, kiedy o. Szymon pełnił posługę submagistra.

W południe uczestniczyliśmy we Mszy św. konwentualnej sprawowanej pod przewodnictwem nowego Przeora służewskich dominikanów, w czasie której homilię wygłosił o. prowincjał Paweł Kozacki OP. Nawiązując do dzisiejszych czytań, a zwłaszcza do słów Pana Jezusa: „a smutek wasz zamieni się w radość”, o. Prowincjał życzył o. Szymonowi ufności na chwile trudne, po których Pan Bóg zawsze daje pokój i radość, a jednocześnie tego, aby w czasie posługi przeora doświadczał jak najwięcej chwil radosnych. Ojciec Przeor obiecał modlitwę za braci oraz za wszystkich przychodzących do naszego kościoła i o taką modlitwę wszystkich poprosił, a przypominając słowa wypowiedziane do Łucji przez Najświętszą Maryję Pannę w Fatimie, że zawsze będzie przy niej, wyraził przekonanie, iż słowa te są aktualne i dzisiaj w odniesieniu do naszej dominikańskiej wspólnoty i wszystkich obecnych na dzisiejszej liturgii. Uroczystości zakończyły się obiadem oraz rekreacją w braterskiej wspólnocie.

Ojciec Szymon Popławski urodził się w 1984 r. w Augustowie. Po maturze wstąpił do Zakonu Dominikańskiego, gdzie w 2004 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a w 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszym miejscem jego pracy był Służew, gdzie został wikariuszem parafii i katechetą. Posługiwał także w klasztorze w Krakowie i w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim w Łodzi. Przez ostatnie lata był submagistrem braci nowicjuszy w naszym klasztorze. Jest cenionym rekolekcjonistą i kaznodzieją oraz współautorem książek: Zapach pomarańczy. Życie dominikańskie z innej perspektywyProsta modlitwa.