W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021 r. czterech naszych braci złożyło śluby wieczyste w Zakonie Braci Kaznodziejów.

Bracia: Wojciech Banaś, Kamil Deryło, Jacek Kępiński i Paweł Jamróz  złożyli profesję uroczystą na ręce ojca prowincjała, Pawła Kozackiego OP podczas mszy św. w bazylice krakowskich dominikanów.
Bracia, którzy poprzez śluby wieczyste na całe życie związali się z naszym Zakonem na co dzień studiują teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, przygotowując się do święceń kapłańskich.