W ostatnim czasie docierają do mnie pytania o aktualny status Dariusza Godawy – misjonarza w Kamerunie. Oświadczam zatem, że nie jest on już dominikaninem i używanie przez niego habitu lub skrótu OP po nazwisku jest bezprawne.

Jednocześnie informuję, że 23 czerwca 2014 roku rozpocząłem starania zmierzające do wyjaśnienia kwestii braku przejrzystości prawnej i finansowej prowadzonych przez Dariusza Godawę działań. Wobec braku realnego wpływu na aktywność ojca Dariusza oraz nie znajdując woli współpracy z jego strony, Rada Polskiej Prowincji Dominikanów zadeklarowała 27 października 2015 roku, że przebywa on poza Zakonem bezprawnie i wezwała go do powrotu do Polski. Dalsze czynności doprowadziły do decyzji generała Zakonu, o. Bruno Cadoré OP z dnia 15 kwietnia 2019 roku, potwierdzonej przez watykańską Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 13 maja 2019 roku, w wyniku której Dariusz Godawa został ostatecznie wydalony z Zakonu Kaznodziejskiego.

Paweł Kozacki OP

prowincjał