O. Łukasz Miśko OP został wybrany nowym przeorem wrocławskiego Konwentu św. Wojciecha.

Urodzony w Przemyślu. Od wczesnego dzieciństwa uczył się gry na pianinie. Będąc członkiem zespołu muzyki dawnej, poznał krakowskich dominikanów, którzy zrewolucjonizowali jego spojrzenie na muzykę liturgiczną. Zainspirowany sposobem modlitwy i śpiewu braci kaznodziejów, wstąpił do Zakonu w roku 2000.

W Zakonie posługiwał jako kantor i dyrygent, brał także udział w kilku sesjach nagraniowych Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. W roku 2007 otrzymał dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę z patrologii. Po dwóch latach pracy w Jarosławiu, został skierowany do pracy w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku. Od tego czasu koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City.

Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie posługiwał jako drugi dyrygent w Mercy Center, współprowadząc śpiew dla 18 tysięcy anglojęzycznych pielgrzymów w Tauron Arenie. Jednym z owoców tych wydarzeń było zaproszenie do prowadzenia śpiewu podczas zwołania liderów wspólnot katolickich, organizowanego przez Konferencję Episkopatu USA w Orlando w lipcu 2017 roku.

W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i zamieszkał w krakowskim konwencie Ojców Dominikanów, gdzie posługuje także jako duszpasterz kursów przedmałżeńskich.

W listopadzie 2020 roku został powołany przez Generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, na sześcioletnią kadencję członka Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej, działającej przy Komisji Liturgicznej Zakonu.

Rozmiłowany w pielgrzymowaniu szlakiem św. Jakuba w Hiszpanii, ceni sobie pracę ze uczniami i studentami oraz teologiczne dyskusje przy lampce dobrego wina.

Źrodło: liturgia.dominikanie.pl