Na okres wiosenny dominikańskie Wydawnictwo W drodze przygotowało trzy nowości: Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy, dominikanina, bpa Mikołaja Łuczoka OP, Życie odnalezione. Poznaj, przyjmij i pokochaj siebie, François’a Noel’a oraz 2-tomowe dzieło Wędrówka w ciemnościach. Narracja a problem cierpienia autorstwa Eleonory Stump.

Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy, bp Mikołaj Łuczok OP

Ta książka jest duchową rozmową o podejmowaniu codziennych decyzji. Autor dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem odkrycia Prawdy, którą jest Jezus. Wskazuje, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Udziela przy tym wielu praktycznych rad: jak żyć słowem Bożym, jak kierować się nim w różnych sytuacjach i każdego dnia dokonywać właściwych wyborów. Medytacje ojca Mikołaja przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają prawdy. Pierwotnie publikowane były w prowadzonej przez niego stałej rubryce „Czas dla duszy”, ukazującej się w chrześcijańskim ukraińskim czasopiśmie dla rodziny „Kana”.

– Wszystko, co zostało napisane w tej książce, jest owocem moich poszukiwań Prawdy i podążania za Nią. Przekazuję Wam moje doświadczenie, żeby mogło ono służyć na Waszej drodze do Prawdy. „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32) – napisał bp Mikołaj Łuczok OP.

– Gorąco zapraszam do spotkania na kartach tej książki z ojcem Mikołajem: dominikaninem i biskupem. To niezwykle ożywcza lektura, do tej pory niedostępna dla Polaków, bo napisana po ukraińsku. Zapoznając się z kolejnymi jej rozdziałami, miałem wrażenie lektury apoftegmatów ojców pustyni. Ta bezpośrednia bliskość z Bogiem, barwne przypowieści, mądre, proste i konkretne rady pisane są z pozycji kogoś, kto zna tę rzeczywistość z własnego doświadczenia, kto z czytelnikami dzieli się historią swojego życia. Cudowna lektura, wspaniały człowiek – Paweł Kozacki OP.

https://beta.wdrodze.pl/produkt/czas-dla-duszy-w-poszukiwaniu-prawdy/


Życie odnalezione. Poznaj, przyjmij i pokochaj siebie
, Jean-François Noël, seria Psychologia i wiara

Żeby odnaleźć własne „ja”, trzeba siebie poznać, przyjąć i pokochać. Żeby prawdziwie żyć, trzeba zdemaskować iluzję świata, nauczyć się być sobą i wreszcie – zaakceptować siebie. Książka psychoanalityka ks. Noëla uczy, jak odrzucić poczucie winy, dojść do prawdy o sobie oraz zadbać o swój dobrostan. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Kim mogę się stać, a czego jeszcze nie wiem?” okazuje się często pierwszym krokiem do odnalezienia Boga i budowania z Nim dojrzałej relacji.

To książka o własnym przebudzeniu, odzyskiwaniu szacunku do siebie i odnalezieniu odpowiedzi na pytania: kim tak naprawdę jestem? i jakie jest moje miejsce w świecie? Aby precyzyjnie na nie odpowiedzieć, trzeba w pierwszej kolejności powiedzieć „tak” życiu. To może się stać tylko w głębi naszego serca, gdzie czeka na nas nasze prawdziwe „ja” i szepcze „Ku mojemu zdumieniu już Cię kochałem…”.

Przekroczenie tego progu prowadzi nie tylko do poznania prawdy o sobie, pokochania siebie, ale także do pogłębienia naszej wiary.

https://beta.wdrodze.pl/produkt/zycie-odnalezione-poznaj-przyjmij-i-pokochaj-siebie/

 

Wędrówka w ciemnościach. Narracja a problem cierpienia, Eleonore Stump

Tom I i II

Czy wiara w istnienie wszechmocnego i dobrego Boga jest możliwa do pogodzenia z faktem istnienia w świecie cierpienia? Oto pytanie, z którym od wieków mierzą się filozofowie, teologowie i zwykli ludzie. Podejmuje je również prof. Eleonore Stump. Próbuje na nie odpowiedzieć w oparciu o filozofię św. Tomasza z Akwinu oraz narracje biblijne, m.in. opowieści o Hiobie, Samsonie, Abrahamie i Marii z Betanii. W rezultacie powstaje monumentalne dzieło, w którym autorka idealnie równoważy filozoficzną erudycję i dociekliwość z poruszającą życiową ludzką perspektywą.

Eleonore Stump wskazuje na brak sprzeczności zdań: „Na świecie istnieje cierpienie” oraz „Istnieje wszechwiedzący, wszechmocny i doskonale dobry Bóg”. Uważa bowiem, że aby sformułować przeciwko istnieniu Boga solidny argument ze zła, należałoby dodać przynajmniej takie założenie: „Nie ma moralnie wystarczającego powodu, by wszechwiedzący, wszechmocny i doskonale dobry Bóg dopuszczał istnienie w świecie cierpienia”. Ta przesłanka jednak pozostaje w znacznym stopniu dyskusyjna.

Teodyceę, jako gałąź teologii zajmującą się problemem pogodzenia istnienia dobrego, miłosiernego Boga z istnieniem zła, można więc uznać za próbę wykazania fałszywości tego założenia.

https://beta.wdrodze.pl/produkt/wedrowka-w-ciemnosciach-narracja-a-problem-cierpienia/