O. Marek Rojszyk OP został wybrany nowym przeorem Konwentu bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Łodzi.

O. Paweł Kozacki OP, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów zatwierdził wybór kapituły łódzkiego konwentu.

Nowy przeor do tej pory opiekował się klasztorem od strony materialnej, będąc jego syndykiem (ekonomem). Równocześnie był też duszpasterzem akademickim DA Kamienica.

W Zakonie jest od 1994 r. W przeszłości był kolejno duszpasterzem krakowskiej Beczki, opiekunem Spotkań Małżeńskich we Wrocławiu, ogrodnikiem w Sandomierzu, pracował w kurii Prowincji w Warszawie oraz w redakcji portalu dominikanie.pl w Poznaniu. Jego główne obszary zainteresowań to liturgia, śpiew i muzyka.

W czwartek, 18 lutego 2021 r. miała miejsce instalacja czyli wprowadzenie na urząd przełożonego. O. Marek złożył wyznanie wiary na ręce prowincjała i tym samym rozpoczął 3-letnią kadencję przeora łódzkich dominikanów. Prosimy o modlitwę za niego.