W pierwszym półroczu 2021 roku Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zorganizuje seminarium w formule online, które ma być okazją do spotkania z myślą tego wybitnego teologa liturgii, Dawida Fagerberga.

Pięć spotkań seminaryjnych wokół książki „Konsekrować świat. Liturgiczna teologia codzienności” („Consecrating the World. On Mundane Liturgical Theology”, wyd. 2016) poprowadzi o. Łukasz Miśko OP, prezes fundacji. Odbędą się one w wybrane poniedziałki – raz w miesiącu, od lutego do czerwca.

– Liturgia, która wychodzi poza kościelną kruchtę – tak na celebrację chrześcijańskich misteriów patrzy David Fagerberg, profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych – wyjaśnia o. Łukasz Miśko, śledzący publikacje profesora od czasu swojej dziesięcioletniej posługi duszpasterskiej w USA. Jego poprzednia książka „Theologia Prima: czym jest teologia liturgiczna?”, została wydana po polsku w 2018 roku w serii książkowej Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego Źródło i szczyt.

„Consecrating the World. On Mundane Liturgical Theology” to książka niezwykle świeża i szeroka w swej wizji. Wychodząc od pojęcia „konsekracji świata”, zaczerpniętego od św. Pawła VI, Fagerberg pokazuje, jak dobrze uformowana liturgiczna duchowość może ukształtować w nas taki sposób życia w świeckiej codzienności, żeby każdy jej element był celebrowany w jedności z ofiarniczym kierunkiem Eucharystii. „Przez konsekrację – pisze cytowany w książce św. Paweł VI – rozumiemy nie oddzielenie rzeczy od tego, co należy do profanum, po to, by należało to wyłącznie do Bóstwa; raczej, w szerszym sensie, jest to przywrócenie danej rzeczy do właściwej relacji z Bogiem, według jej własnego porządku, według wymogów natury samej tej rzeczy, w planie chcianym przez Boga”.

– Książka, którą chcemy wspólnie dyskutować, ukazuje, że Liturgia, tak sakramentalna, jak i nasza osobista, „w świecie”, są złączone ze sobą jak nitki w tkanej szacie – wyjaśnia o. Łukasz Miśko, który poprowadzi serię.

Wprawdzie książka Davida Fagerberga nie doczekała się jeszcze polskiego tłumaczenia, ale znajomość języka angielskiego nie będzie wymagana do udziału w seminarium. Podczas pięciu 90-minutowych spotkań o. Łukasz przybliży kluczowe koncepcje książki wraz z przetłumaczonymi przez siebie fragmentami. Wspólna lektura będzie też okazją do dyskusji nie tylko nad samym tekstem, ale również nad doświadczeniem uczestników w przestrzeni uświęcania świata na sposób liturgiczny.

Aby wziąć udział w seminarium, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie organizatora: www.liturgia.dominikanie.pl/seminarium2021.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania muzyczne oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jest organizacją pożytku publicznego.

David W. Fagerberg (1952–) – profesor teologii liturgicznej na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Autor książek takich jak Consecrating the World: On Mundane Liturgical Theology (2016), Chesterton Is Everywhere (2013) oraz On Liturgical Asceticism (2003). Publikował m.in. w „Worship”, „Word & World” i „Rocznikach Teologicznych”. W swojej pracy naukowej zgłębia liturgię i teologię poprzez analizę lex orandi Kościoła, wpisując się w ortodoksyjną tradycję ascetyzmu. Jest znawcą twórczości Chestertona i właśnie jemu przypisuje to, że od ponad czterdziestu lat żyje w małżeństwie z Elizabeth i jeszcze nie osłabło w nim poczucie „przygody zwanej codziennością”. Ma dwoje dorosłych dzieci. Konwertyta z luteranizmu na katolicyzm.

Łukasz Miśko OP – dwa lata po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku. Od tego czasu koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City. W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny; jest także członkiem Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej, działającej przy Komisji Liturgicznej Zakonu.