W dniu 26 grudnia zmarł w klasztorze w Jarosławiu w wieku 90 lat o. Teodor Bielecki OP.

Urodził się 12 lutego 1930 roku w Cieszacinie Wielkim niedaleko Jarosławia.  Pierwszą profesję złożył 4 sierpnia 1949 roku, a śluby wieczyste 23 września 1953 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1957 roku.

Pracował w klasztorach w Prudniku, Gdańsku, Tarnobrzegu, Korbielowie, Krakowie i Jarosławiu. W konwencie jarosławskim mieszkał i pracował dwukrotnie. Pierwszy raz w latach sześćdziesiątych, a powtórnie od 1988 roku do śmierci. W Jarosławiu między innymi pełnił ofiarnie posługę katechety, kapelana harcerzy i duszpasterza pszczelarzy. W pamięci wychowanków zarówno młodszych jak i tych starszych zapisał się jako człowiek bardzo pogodny i życzliwy duszpasterz. Pomimo upływu lat, cały czas pozostawał młody duchem, dlatego nawet młodzież – harcerze chętnie Go słuchali.

Niech odpoczywa w pokoju.

Nekrolog o. Teodor Bielecki OP