Po wielu miesiącach walki z chorobą nowotworową zmarł o. Maciej Zięba OP.

O. Maciej zmarł dnia 31 grudnia 2020 r. o godzinie 4:00. Miał lat 66, profesji zakonnej 38 i kapłaństwa 33.

Urodził się 6 września 1954 r. we Wrocławiu, śluby zakonne złożył 16 sierpnia 1982 r., a święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1987 r.

W latach 1974-1978 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie przez trzy lata był pracownikiem naukowym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Od 1973 r. związany był z opozycją demokratyczną, był również działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej, a od 1978 – jego wiceprezesem. W sierpniu 1980 r. został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”. Założył biuletyn „Solidarność Dolnośląska” i był jego pierwszym redaktorem, ponadto był dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”.

Po wstąpieniu do naszego Zakonu w 1981 r., odbył studia filozoficzno-teologiczne. Zaraz po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1987 r., przebywał na stypendium w RFN oraz w Lichtensteinie. Ponadto studiował naukę społeczną Kościoła na Uniwersytecie w Eichstatt.

Uzyskał stopień magistra licencjata teologii i doktora filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej (późniejszy Papieski Uniwersytet Jana Pawła II) w Krakowie. Zajmował się nauką społeczną Kościoła, był wybitnym znawcą myśli Jana Pawła II i jej niestrudzonym propagatorem.  Współpracował z wieloma dziennikami i czasopismami polskimi.

W latach 1990-1995 pracował w Wydawnictwie „W Drodze”, a od 25 stycznia 1991 r. był jego dyrektorem. W 1995 r. założył Instytut Tertio Millenio, którego celem jest popularyzacja nauki społecznej Kościoła, a zwłaszcza nauczania św. Jana Pawła II oraz promowanie wartości w życiu publicznym.

W latach 1998-2006 był prowincjałem polskich dominikanów. W 1999 r. został członkiem Synodu Biskupów Europy, w 2001 r. – Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski, a w 2003 r. – konsultorem Papieskiej Rady „Iustita et Pax”.

W latach 2007-2010 był dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

W latach 2010-2015 mieszkał w klasztorze św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie, a od 23 lipca 2015 r. – w konwencie św. Wojciecha we Wrocławiu.

Pozostawił po sobie wiele publikacji książkowych i publicystycznych, w których podejmował przede wszystkim zagadnienia dotyczące nauki społecznej Kościoła, relacji Kościół-państwo, a przede wszystkim myśli św. Jana Pawła II i spuścizny po jego pontyfikacie. Niektóre jego prace zostały przetłumaczone na języki: angielski, niemiecki, włoski, czeski i ukraiński.

Od ponad roku zmagał się z chorobą nowotworową.

Niech odpoczywa w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 9 stycznia 2021 r. we Wrocławiu, w kościele św. Wojciecha przy Placu Dominikańskim 2

W kościele obowiązuje limit miejsc zgodny z obecnym stanem prawnym.

9.30 – różaniec

10.00 – Msza święta pogrzebowa

12.00 – pogrzeb na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51