11 grudnia br., w Izbie Senatu Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, nasz brat o. Zdzisław Szmańda obronił pracę doktorską pt: "Bizantyjczyk poznaje Włochy i Moskwę – życie i myśl Maksyma Greka w kontekście międzywyznaniowym" ("A Byzantine encounters Italy and Moscow – The life and thought of Maximus the Greek in the inter-confessional context").

Maksym był greckim mnichem urodzonym pod koniec XV w., który po upadku Bizancjum studiował u włoskich dominikanów, zanim ostatecznie osiedlił się w Wielkim Księstwie Moskiewskim.

Po obronie, która została przeprowadzona w języku francuskim i zakończona oznaczeniem magna cum laude dla o. Zdzisława, nowy doctor „designatus” podziękował promotorowi swojej pracy ks. prof. Franz Mali, oraz członkom komisji: profesorom Barbarze Hallensleben z Uniwersytetu we Fryburgu i Marcello Garzaniti z Università degli Studi di Firenze oraz o. prof. Paulowi Bernardowi Hodel OP, również z Uniwersytetu we Fryburgu. Obronie przewodniczył dziekan Wydziału Teologicznego prof. Mariano Delgado.

W obronie doktoratu uczestniczył o. Prowincjał Paweł Kozacki, który przyjechał z Polski specjalnie na tę okazję. Obecni byli również: przeor klasztoru św. Alberta we Fryburgu („Albertinum”) o. Marcin Magdziarz, o. Arnold Pawlina (doktorant teologii dogmatycznej i asystent ojca profesora Benoît-Dominique de La Soujeole na Uniwersytecie we Fryburgu) oraz o. Erik Ross (doktorant w zajmujący się Starym Testamentem, który podobnie jak brat Zdzisław mieszka i pracuje w klasztorze św. Dominika w Genewie).

Z powodu pandemii obronę poprowadzono w nietypowych warunkach, obecni byli jedynie członkowie komisji, doktorant, technik telekomunikacyjny i kilku zaproszonych gości.

Profesor Garzaniti z Florencji dołączył do obrony on-line. Za pośrednictwem Internetu łączyli się także o. Michał Paluch, rektor papieskiego uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz ojciec Michel Fontaine, proboszcz parafii St-Paul w Genewie, z którym o. Zdzisław pracuje jako wikariusz.

Nowego doktora doceniono za wkład jaki włożył w swoją pracę, zauważono także jego biegłość językową, którą się wykazał. W dysertacji znalazły się teksty pochodzące ze źródeł staro cerkiewnosłowiańskich i rosyjskich pochodzące z różnych wieków, jak również cytaty ze źródeł w języku greckim i łacińskim, włoskim, niemieckim, francuskim i angielskim. Profesor Garzaniti zauważył, że niewielu dziś potrafi pracować w tak wielu językach i w ten sposób zbudować most pomiędzy Wschodem i Zachodem chrześcijańskim, podobnie jak to zrobił za życia Maksym Grek.

Obrona stała się pięknym zwieńczeniem wielu lat studiów i pracy Ojca Zdzisława. Gratulujemy.