Generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerard Timoner OP, ogłosił, że w tym roku Dominikański Miesiąc Pokoju będzie poświęcony Ukrainie

W liście z 16 października 2020 roku, wysłanym do wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej, ojciec Generał Gerard Timoner OP napisał: „Niech nasze małe dzieła solidarności, jak ziarnko gorczycy, sprzyjają temu, ażeby w Ukrainie zapanował pokój”. Ojciec Generał zaprosił cały Zakon: braci, siostry i świeckich, by pamiętali o Ukrainie, modląc się o pokój w tym kraju oraz prosił o solidarność z tymi wszystkimi, którzy ucierpieli z powodu toczącej się już od ponad 6 lat wojny, podtrzymywanej przez władze Federacji Rosyjskiej.

Dominikański Miesiąc na rzecz Pokoju (Dominican Month for Peace) został zainicjowany w 2016 roku przez poprzedniego Generała Zakonu Kaznodziejskiego, br. Bruno Cadoré, OP z okazji Jubileuszu 800-lecia Zakonu, w duchu św. Dominika, który solidaryzował się z poszkodowanymi, ubogimi, potrzebującymi oraz gorąco modlił się o zbawienie grzeszników. Miesiąc ten – co roku obchodzony w grudniu – jest dla całego Zakonu: dla braci, mniszek i świeckich, okazją do modlitwy, solidarności i ofiarności wobec dominikańskiej działalności, skierowanej ku umacnianiu pokoju i sprawiedliwości w krajach nękanych przez przemoc, katastrofy humanitarne czy wojny.

Aby skierować inicjatywę Dominikańskiego Miesiąca na rzecz Pokoju do danego kraju, muszą w nim występować: kryzys humanitarny, konflikt wojenny, problem uchodźców. Nieodzowna jest obecność Zakonu Kaznodziejskiego oraz aktywne zaangażowanie braci i sióstr w rozwiązywanie problemów społecznych, pomoc ofiarom konfliktów, działania sprzyjające odbudowie pokoju.

W 2017 roku Dominikański Miesiąc na rzecz Pokoju był obchodzony na rzecz Kolumbii w Ameryce Południowej, w 2018 – Demokratycznej Republiki Konga w Afryce, w 2019 – Indii w Azji. W 2020 roku Zakon otacza modlitwą Ukrainę, gdzie na wschodzie kraju, w Donbasie, od 2014 roku trwa wojna hybrydowa. Wynikiem tej wojny jest 12.000 ofiar – wojskowych i cywilnych oraz około 30.000 rannych. Kolejne półtora miliona obywateli Ukrainy stało się uchodźcami.

Biorąc te kryteria pod uwagę koncentrujemy uwagę na dominikanach pracujących w Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie. Centrum to, poza swoją codzienną działalnością na rzecz dzieci ulicy, zajmowało się dziećmi z terenów objętych wojną na wschodzie Ukrainy. W ramach tej działalności przyjęto prawie 30 grup dzieci z Donbasu, które w Centrum przechodziły rehabilitację. Oprócz tego, kierownik Centrum, o. Michał Romaniv OP, kilka razy jeździł na wschód Ukrainy, zawożąc odzież, jedzenie, lekarstwa oraz krótko posługiwał tam jako kapelan dla ukraińskich żołnierzy. Stąd duchowa solidarność i wsparcie finansowe, zebrane w ramach Dominikańskiego Miesiąca na Rzecz Pokoju, będą adresowane do podopiecznych tego Centrum, do dzieci i młodzieży, którymi opiekują się pracownicy Centrum, pod kierunkiem dominikanów. Pomoc szczególnie jest skierowana do tych, którzy zostali poszkodowani przez wojnę.

Chcąc, by bracia, siostry i świeccy mogli zapoznać się bliżej z działalnością Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie, przygotowaliśmy materiały, które zawierają informacje, zdjęcia oraz krótkie filmy o pobycie dzieci z Donbasu w Fastowie. Do filmów zostały dodane napisy dialogowe w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim (oficjalnych językach Zakonu) oraz mapy. Dołączyliśmy również informację o wojnie: jej historii, przyczynach i skutkach. Całość dopełniają informacje o dominikańskich placówkach na Ukrainie: o klasztorach braci, sióstr oraz fraterniach świeckich dominikanów.

Materiały te zostały rozesłane do wszystkich Prowincji dominikanów, do klasztorów mniszek; a przede wszystkim do Rzymu, gdzie w klasztorze Santa Sabina przez cały Adwent trwa wystawa na temat Ukrainy. Czuwa nad nią dotychczasowy promotor generalny „Sprawiedliwości i pokoju”, o. Mike Deeb OP, we współpracy z którym udało się aktualne działania przygotować. Odwiedzający wystawę są zaproszeni do solidarności z naszymi braćmi na Ukrainie. Można to uczynić poprzez gesty duchowego miłosierdzia oraz materialne wsparcie ich działalności.

Jednak chodzi nie tylko o zbiórkę środków – chociaż jest to sprawa bardzo potrzebna – ale przede wszystkim o przypomnienie światu, że we współczesnej Europie jeden z krajów europejskich dokonuje agresji na inny, wywołując wojnę, której wynikiem są dotkliwe konsekwencje humanitarne. Informacja ta trafi najpierw do członków Zakonu, ale poprzez nich rozejdzie się dalej, poza zakonne struktury.

Kryzys humanitarny na Ukrainie trwa nieustannie, chociaż konflikt wojenny został od pewnego czasu zamrożony. Wojskowi po obu stronach frontu trwają w gotowości, a większość uchodźców nadal nie może wrócić do swoich domów na terytorium Ukrainy: na Krym i do Donbasu. Te fakty były dla świata aktualne w 2014 roku, kiedy wojna się zaczynała, teraz niestety zostały prawie zupełnie zapomniane. Naszym obowiązkiem jest przypomnienie światu, że ta wojna trwa nadal, a ludzie, którzy cierpią z jej powodu, potrzebują naszego wsparcia.

Dominikański Miesiąc na rzecz Pokoju oficjalnie rozpoczął się w I niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020 roku i potrwa do 1 stycznia 2021 roku – kiedy w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1968 roku, a w liturgii ma miejsce uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Zapraszam wszystkich braci, siostry oraz członków dominikańskich fraterni, by dołączyli do inicjatywy naszego Zakonu i wsparli wszelkie wysiłki, podejmowane przez dominikanów na Ukrainie, aby w tym kraju zapanował pokój i bezpieczeństwo.

Niech Chrystus Bóg, Miłosierny Książę Pokoju, wspomoże nas wszystkich w tym dziele; a Maryja, Królowa Sprawiedliwości, oręduje za nami!

Petro Balog OP

prowincjalny promotor „Sprawiedliwości i pokoju”

—————————————–

Jeżeli ktoś pragnąłby wesprzeć dzieło Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie, podajemy numery kont.

Nazwa i adres beneficjenta:

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (Bracia Dominikanie)
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

Nazwa i adres banku:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa,
Kod oddziału: 16001374

IBAN: 

PL03 1600 1374 1849 2174 0000 0033 (PLN)
PL73 1600 1374 1849 2174 0000 0034 (USD)
PL52 1600 1374 1849 2174 0000 0024
(EUR)

SWIFT code (BIC code):

PPABPLPK

Cel: Centrum Św. Marcina de Porres w Fastowie – Dominikański Miesiąc na rzecz Pokoju