Wieczorem 14 listopada 2020r. w bazylice oo. dominikanów pw. Świętej Trójcy w Krakowie miały miejsce uroczystości Fraterni św. Alberta Wielkiego

Do obłóczyn przystąpiło siedem naszych sióstr i braci, którzy przyjęli szkaplerze dominikańskie i rozpoczęli roczny nowicjat: Jadwiga Teresa, Magdalena Łucja, Magdalena Sadok, Wioleta Maria Magdalena, Jacek Paweł, Grzegorz Jan i Stanisław Jan.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył ojciec przeor, Piotr Ciuba OP; a słowo Boże wygłosił do nas o. dr Łukasz Wiśniewski OP.  W czasie mszy świętej trzynaścioro świeckich dominikanek i dominikanów złożyło przyrzeczenia czasowe na 1 rok.  Kolejnych troje zobowiązało się żyć regułą świeckich dominikanów przez całe życie: Jolanta Maria Magdalena, Małgorzata Katarzyna oraz Kamil Dominik.

Obecnie Fraternia św. Alberta Wielkiego w Krakowie liczy 20 profesek i profesów wieczystych; 14 czasowych oraz 9 nowicjuszy.  Przełożoną Fraterni jest Małgorzata Maria Manado OPs; zastępcą przełożonej – Jacek Zejma OPs; mistrzem formacji – Mariusz Albert Gumułka OPs.  Fraterni asystuje o. Ireneusz Wysokiński OP.