Trzej bracia zostali powołani przez Generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, do udziału w komisjach generalnych Zakonu.

Ojciec Generał podpisał te nominacje 7 listopada, w liturgiczne święto Wszystkich Świętych Zakonu Kaznodziejskiego.

o. Dominik Jurczak został wybrany na drugą sześcioletnią kadencję w Komisji Liturgicznej – tym razem jako jej przewodniczący, a o. Łukasz Miśko został zaproszony do Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej.

Wybór nie zmienia dotychczasowych obowiązków braci: o. Dominik pozostaje wykładowcą rzymskich uczelni Angelicum i Anselmianum, a o. Łukasz – prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i duszpasterzem w Krakowie.

Trzeci z braci, o. Tomasz Gaj został powołany do Komisji ds. Formacji Stałej. O. Tomasz mieszka i pracuje w konwencie wrocławskim, gdzie odpowiada za Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGHA. Jest też w naszej Prowincji Promotorem Formacji Stałej.

Ze względu na pandemię, w najbliższym czasie obrady tych gremiów zapewne odbywać się będą w formie telekonferencji.