Podczas konferencji w dniu 9 października w Warszawie „Jan Paweł II – niepodległość ducha” o. Maciej Zięba OP przypomniał wskazanie papieża Polaka, że chrześcijanie mają prowadzić dialog nie tylko między sobą ale też z całą kulturą i cywilizacją, również z niewierzącymi.

W roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły dyskutowano o wizji Kościoła jaką pozostawił polski papież. Konferencja odbyła się w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Specjalne przesłanie do uczestników spotkania skierował premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wzięli udział m.in. kard. Stanisław Dziwisz, abp Stanisław Gądecki, abp, Krzysztof Zanussi, s. Małgorzata Chmielewska, o. Maciej Zięba i red. Michał Szułdrzyński.

W wykładzie zatytułowanym: Kościół ortodoksyjny i otwarty o. Maciej Zięba OP wskazywał, że Kościół pragnie się dzielić ewangelicznym skarbem, dobra nowiną, pragnie dzielić się ewangeliczną perłą z każdym człowiekiem. „Ta głęboka samoświadomość Kościoła, która wynika z pewności własnej prawdy w żadnej mierze nie wiąże się z fundamentalizmem, triumfalizmem i prozelityzmem” – zaznaczył zakonnik. Przed fundamentalizmem zabezpiecza Kościół fakt, że to nie on jest właścicielem prawdy a jej depozytariuszem oraz, że nie ma ona charakteru ideologicznego lecz ma charakter zbawczy a nawet personalny – jest nią Chrystus. „Przed triumfalizmem winna chronić Kościół miłość do ludzi, bowiem, jak pisał Jan Paweł II, wspólnota miłości chroni Kościół od wszelkiego partykularyzmu, wyłączności etnicznej uprzedzeń rasowych czy narodowej pychy” – mówił o. Zięba. Przywołując myśl papieża Wojtyły przypomniał, że każde działanie Kościoła powinno odbywać się w wolności i pełnym poszanowaniu wolności innych ludzi. „Wzorem jest Chrystus, który stoi i kołacze do drzwi każdego serca, nie naruszając jego wolności, ale starając się z tej ludzkiej wolności wyzwolić miłość” – mówił założyciel Instytutu Tertio Millennio.

Podkreślał, że dialog stanowi centralny i niezbędny element każdej etycznej myśli ludzkiej, kimkolwiek by ci ludzie nie byli. Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II dialog mają prowadzić chrześcijanie nie tylko między sobą ale tez z innymi religiami chrześcijańskimi, z całym światem kultury i cywilizacji, również z tymi, którzy nie wierzą. Prawda bowiem nie przyjmuje żadnych granic, jest dla wszystkich i dla każdego. „Dialog taki powinien być prowadzony z mocą wiary ale też głębokim zrozumieniem otaczającego świata, jego kultury oraz mechanizmów społecznych” – mówił o. Zięba dodając, że aby być wiarygodnym świadkiem, nie wystarczy sama gorliwość, trzeba to czynić mądrze, kompetentnie i ze zrozumieniem ludzi inaczej myślących.

„Dążąc do równowagi pomiędzy otwartą postawą wobec świata i utożsamieniem się z jego problemami, a zachowaniem depozytu objawienia, Jan Paweł II przestrzega zarówno przed postawą powierzchownego otwarcia, jak i przed odwróceniem się od świata i zamknięciem w wyznaniowym getcie” – stwierdził dominikanin. O. Zięba zwrócił uwagę, że wizja nauczania Jana Pawła II jest wizją soborową, ortodoksyjną i otwartą a także niezmiernie aktualną. „Dlatego brakuje mi dziś u nas tej spokojnej pewności wyznawanej wiary, która nie szuka podparcia w aparacie państwowym, nie ulega okolicznościom, jednoznacznie opowiada się po stronie prawdy, nawet, gdy ona jest trudna” – stwierdził dominikanin. Jednocześnie zachęcił do refleksji: „na ile jesteśmy dziś Kościołem, o którym nauczał nas Papież”.

Relacja dzięki uprzejmości eKAI. Zdjęcie autorstwa Pana Pawła Żulewskiego.

Informacja o konferencji  „Jan Paweł II – niepodległość ducha”.

Relacja z wykładu o. Macieja Zięby OP.

Pełny tekst przemówienia o. Macieja Zięby OP.