24 października, podczas Eucharystii o godz. 12:00 ks. Biskup Jan Wątroba – ordynariusz rzeszowski dokonał konsekracji naszego dominikańskiego kościoła św. Jacka w Rzeszowie.

Słowo powitania skierował do przybyłych przeor rzeszowskich dominikanów o. Artur Gałecki OP, który przywołał wspomnieniami ostatnie 34 lata tego miejsca i osób, które współtworzyły przestrzeń dominikańskiej obecności w Rzeszowie.

Homilię podczas liturgii wygłosił o. Paweł Kozacki OP – prowincjał polskich dominikanów, który odniósł się do czytanej ewangelii o celniku Zacheuszu i istocie konsekracji kościoła, jako przypomnieniu znaczenia świątyni Ducha Świętego w każdym z nas . Na znak konsekracji świątyni, w ołtarzu zostały umieszczone relikwie bł. Sadoka i 48 Towarzyszy – męczenników z Sandomierza. Sandomierski klasztor reprezentował przeor o. Marcin Lisak OP. W dwunastu miejscach – krzyżach „zacheuszkach” Biskup namaścił krzyżmem ściany świątyni oraz ołtarz. (Obrzęd namaszczenia krzyżmem.)

Poświęcenie świątyni było zwieńczeniem prac nad nową aranżacją wnętrza rzeszowskiego kościoła. Rozpoczęły się one w 2011 roku i właśnie dobiegają końca. Przebiegały do tej pory w kilku etapach. Udało się napisać ikonę Krzyża Świętego, który zawisł w absydzie kościoła, ikony św. Ojca Dominika i św. Jacka, ikony stacji Drogi Krzyżowej. Położono drewniany sufit. Kościół otrzymał nowy kamienny ołtarz (odsunięty od ściany i ustawiony w 1/3 długości kościoła). Podczas Liturgii Konsekracji zostały w nim umieszczone relikwie Błogosławionych Męczenników – naszych braci z Sandomierza. Zamówiono nową ambonkę oraz krzyż procesyjny. Pojawiły się także nowe ograny na chórze kościelnym oraz tabernakulum w absydzie z  lampkami wiecznymi. Filary kościoła zyskały zacheuszki – specjalne krzyże apostolskie, symbolizujące konsekrację świątyni. W kaplicy spowiedzi zawisła ikona Krzyża św. Katarzyny ze Sieny, a w kaplicy Matki Bożej pojawiły się ikony Matki Bożej Znaku w otoczeniu Archaniołów Gabriela i Michała. Na tylnej ścianie tejże kaplicy, wychodzących z kaplicy będzie żegnała ikona Oblicza Jezusa. W kaplicy Bożego Miłosierdzia w ostatnim czasie zawisła ikona Jezusa Miłosiernego.

Rzeszowski kościół stylem nawiązuje do dawnych kościołów zakonnych. Z tą tylko różnicą, że za ołtarzem w prezbiterium będą nie chóry zakonne, ale dodatkowe ławki dla wiernych, którzy mogą tam usiąść w czasie mszy świętej czy modlić się z nami podczas Liturgii Godzin.

Bracia dominikanie przybyli do Rzeszowa 28.10.1986 roku. W niedługim czasie okazało się, że kaplica nie mieści gromadzących się ludzi, dlatego zadecydowano o budowie większej. W nocy 2 czerwca 1987 roku, gdy milicja i służby porządkowe zajęte były rozpoczynającą się pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny, na niewielkiej działce przy istniejącej kaplicy rozpoczęto budowę nowej, dziś już nieistniejącej, popularnie zwanej „Szopką”. Tę nową kaplicę, której patronował Święty Jacek, pierwszy Polski Dominikanin, poświęcił także Ks. Bp Stefan Moskwa dnia 20.03.1988 roku.