Specjalna Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 została przyznana o. prof. Jackowi Salijowi OP – “za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym”.

Nagrody przyznaje Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, powołana w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II za jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Polski. Ogłoszenie tegorocznych laureatów odbyło się w czasie uroczystej gali transmitowanej przez TVP 2 z Zamku Królewskiego w Warszawie. Tzw. „katolickie noble” przyznawane są w czterech kategoriach: Promocja godności człowieka, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II oraz TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka. Przyznawana jest też Nagroda Specjalna TOTUS TUUS.

W kategorii „Promocja godności człowieka” zostały nagrodzone Siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki – za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa. Gustawa Zemłę, wybitnego rzeźbiarza i wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wyróżniono w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” za “znakomite rzeźby tworzone ad maiorem Dei gloriam, łączące sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim”. Z kolei Grzegorz Górny został uhonorowany w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem Papieża, podejmującą problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata. Nagroda w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. Bp. Jana Chrapka” została przyznana w tym roku nie konkretnej osobie lub instytucji, ale wszystkim osobom świeckim i duchownym zaangażowanym w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrzparafialnej w okresie pandemii.

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 została przyznana o. prof. Jackowi Salijowi OP. Odbierając nagrodę, o. Jacek przypomniał, że “Totus Tuus” było hasłem całego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Przyszły papież jeszcze w czasie wojny odkrył maryjne znaczenie tego hasła. – Już w czasie wojny zrozumiał, że stworzył nas Ten, Który jest miłością. Tak jak to potem napisał w encyklice “Redemptor hominis” i wielokrotnie nauczał, skoro ktoś taki nas stworzył, to nie zrealizuje się człowiek inaczej, niż poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Życzmy sobie zatem wzajemnie, abyśmy byli naśladowcami św. Jana Pawła II. On starał się być naśladowcą Najświętszej Maryi Panny, która była człowiekiem najdoskonalszym – dodał dominikanin.

Jacek Salij OP (ur. 1942 r.) jest wybitnym teologiem, duszpasterzem i autorem licznych publikacji naukowych, tłumaczeń oraz dzieł popularnonaukowych. Przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez długie lata w miesięczniku „W drodze” prowadził korespondencję z czytelnikami na tematy związane z wiarą, pod ogólnym szyldem: „Szukającym drogi”.

W latach 1971–1983 był duszpasterzem sekcji kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1975 jako sygnatariusz Listu 59 i w 1976 podpisując Memoriał 101 wyraził sprzeciw wobec planowanych zmian w Konstytucji PRL. W latach 1982–1989 działał w podziemnej Radzie Edukacji Narodowej. W 1988 został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W latach 1993–1996 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od 2011 do 2015 r. był członkiem Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 3 maja 2007 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Relacja dzięki uprzejmości eKAI, por. cały artykuł. Zdjęcie autorstwa Pani Pauliny Muszyńskiej z FDNT.